EWT logo

stopka WP

UE header

log pl skW ramach kontynuacji prac związanych przygotowaniem projektu programu współpracy pomiędzy Polską i Słowacją na lata 2021-2027 w czerwcu br. Grupa Robocza przeprowadziła serię spotkań poświęconych ustaleniu logiki interwencji przyszłego programu operacyjnego (w tym celów szczegółowych, działań, grup docelowych oraz wskaźników).

log pl skW ramach przygotowania projektu programu współpracy pomiędzy Polską i Słowacją na lata 2021-2027 w maju br. odbyła się seria warsztatów poświęconych opracowaniu drzew problemów / drzew celów. Z uwagi na pandemię COVID-19 Grupa Robocza obradowała zdalnie.

pbu20 baner

    Wspólny Komitet Programujący jest odpowiedzialny za przygotowanie nowego Programu Współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2021. Program będzie realizowany w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” polityki spójności Unii Europejskiej oraz nowego Instrumentu Sąsiedztwa, Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej zastępującego obecny Europejski Instrument Sąsiedztwa.