EWT logo

stopka WP

UE header

Euroregion InterregStowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska we współpracy z Wyższą Jednostkę Terytorialną w Preszowie ogłaszają nabór wniosków na dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

log pl skZapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące zasad realizacji projektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja. Szkolenie odbędzie się w formie online

log pl skW związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 informujemy, że szkolenie (zaplanowane początkowo na 17 marca, a potem przełożone na 21 kwietnia) dla beneficjentów projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II osi priorytetowej „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytetu inwestycyjnego: 

logo maryjnyZapraszamy Państwa na niezwykły, bo wirtualny Szlak Maryjny zrealizowany dzięki wsparciu udzielonemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja