Projekt „Naftowe Dziedzictwo Ignacego Łukasiewicza” , program Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Zaproszenie do udziału w konferencji otwierającej projekt i warsztatach

Rzeszów, 12-13 marca 2020 r.

Konferencja, 12 marca 2020 r.


Głównymi celami konferencji są:
1. Prezentacja założeń projektu wraz z harmonogramem i planowanymi rezultatami jego realizacji;
2. Dokonanie diagnozy aktualnego stanu wiedzy na temat życia i działalności Ignacego Łukasiewicza oraz naftowego dziedzictwa województwa podkarpackiego i obwodu lwowskiego;
3. Prezentacja wybranych elementów dotychczasowych osiągnięć związanych z upamiętnianiem i zachowaniem dziedzictwa kulturowego związanego z przemysłem naftowym;
4. Identyfikacja, weryfikacja i kategoryzacja miejsc z dziedzictwa naftowego w kontekście umieszczania ich w przewodniku turystycznym;
5. Prezentacja dobrych praktyk dotyczących promocji miejsc dziedzictwa kulturowego;
6. Modele współpracy transgranicznej opartej na turystyce bazującej na tradycjach naftowych.
W konferencji weźmie udział 40 osób z Polski i Ukrainy.


Warsztaty, 13 marca 2020 r.


Warsztaty przeznaczone są dla ok. 30 uczestników z Polski i Ukrainy związanych z dziedzictwem historycznym i zainteresowanych działalnością i dokonaniami Ignacego Łukasiewicza. Warsztaty o charakterze poznawczo - wdrażającym skierowane będą przede wszystkim do osób, które chcą zyskać bardziej szczegółową wiedzę na temat tradycji naftowych i miejsc związanych z dziedzictwem naftowym, w tym przede wszystkim do animatorów i propagatorów turystyki.
Chętni do udziału w konferencji i warsztatach mogą się zgłaszać drogą e-mailową. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
• dane teleadresowe zgłaszającej się osoby - imię i nazwisko, nazwa instytucji (jeśli dotyczy) adres mailowy, nr telefonu,
• którego dnia wydarzenia dotyczy zgłoszenie (konferencja, warsztaty, konferencja i warsztaty),
• preferencje żywieniowe zgłaszającej się osoby (dieta wegetariańska, bezglutenowa)
Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . O udziale w konferencji/warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Zgodnie z art. 13, art. 6 ust.1 lit. a) oraz art. 9 ust.2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: nazwisko, imię, instytucja, numer telefonu, dieta, przez Administratora – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, w celu udziału w Konferencji „Wdrażanie programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 na Podkarpaciu”. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i głosu obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zdjęć/filmów wykonanych w czasie ww. wydarzenia za pośrednictwem dowolnego medium, w celach związanych z promocją Konferencji, zgodnie z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii lub filmu z moim wizerunkiem/głosem. Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany, iż w dowolnym momencie przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


1)  Administratorem danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w UMWP: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48177476709 lub bezpośrednio pod adresem Urzędu Marszałkowskiego.
2)  Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konferencji i warsztatów otwierających realizację projektu „Naftowe Dziedzictwo Ignacego Łukasiewicza, program Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust.2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3)  Dane osobowe nie będą przekazywane.
4)  Dane osobowe przechowywane będą do końca 2020 r.
5)  Dane osobowe nie będą poddane profilowaniu.
6)  Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.
7)  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w ww. zakresie będzie oznaczać brak możliwości przeprowadzenia przez Administratora niezbędnych procedur prawnych i działań organizacyjnych związanych z udziałem w konferencji i warsztatach otwierających realizację projektu „Naftowe Dziedzictwo Ignacego Łukasiewicza, program Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Załączniki:
Pobierz plik (program.docx)program.docx[ ]693 kB