EWT logo

stopka WP

UE header

Projekt Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat, Beneficjent Wiodący: Stowarzyszenie „Procarpathia”, partnerzy projektu: Województwo Podkarpackie, Centrum Rozwoju Regionalnego (obwód lwowski, Ukraina) Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpacki – Ukraina, Departament TurystykiLwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Agencja rozwoju regionalnego i współpracy transgranicznej "Zakarpacie" (Obwód Zakarpacki, Ukraina), Urząd miasta Kolochava (obwód zakarpacki, Ukraina), jednostka Lwowskiej Rady Obwodowej "Zarząd rezerwatu historyczno-kulturalnego "Tustan "(obwód lwowski, Ukraina), Organizacja pozarządowa "Centrum społeczne Etalon" (obwód Iwano-Frankowski, Ukraina), Rada okręgowa w Kosowie (obwód Iwano-Frankowski, Ukraina, Wschodnioeuropejska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu (województwo podkarpackie, Polska). Przyznane dofinansowanie: 1 376 340 euro, okres realizacji: 24 miesiące.
Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, zwyczajów, muzyki, architektury) poprzez konkretne działania: rozwój współpracy transgranicznej w zarządzaniu kulturą i historią, stworzenie sieci organizacji, które podejmują działania w tym zakresie, promowanie wiedzy o regionalnych tradycjach, praktykach i działaniach mających na celu przywrócenie umiejętności rzemieślniczych oraz poprzez podnoszenie kompetencji wybranych społeczności lokalnych w zarządzaniu kulturą regionu. Dzięki projektowi możliwe będzie stworzenie Centrum (Karpackiej Rozety) służącej promowaniu dziedzictwa Karpat, wypracowaniu wspólnej polityki w zakresie zarządzania i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego na poziomie regionalnym i lokalnym, zwiększeniu wiedzy o lokalnych społecznościach.

Więcej: http://procarpathia.pl/pl/projekty/miedzynarodowe_realizowane/swiat_karpackich_rozet_/o_projekcie/

Wiecej informacji oraz dostęp do wczesniejszych artykułów dostępne pod linkiem: https://podkarpackie.pl/index.php/turystyka/projekty-pbu/karpackie-rozety

W ramach realizowanego projektu pt. „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”, Województwo Podkarpackie organizuje warsztaty rękodzielnicze, które odbędą się w dniach 26-28 czerwca 2020 r. w Daliowej.

    W ramach projektu pt. „Świat Karpackich Rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”, w dniach od 28 lutego do 2 marca 2020r. organizowana jest druga wyprawa badawcza na terenie karpackiej części województwa podkarpackiego r. Podczas objazdu grupa odwiedzi osoby z regionu specjalizujące się w kultywowaniu karpackich tradycji oraz miejsca kształtujące kulturowy krajobraz regionu.

    W ramach realizowanego projektu pt. „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”, Województwo Podkarpackie organizuje warsztaty rękodzielnicze, które odbędą się w dniach  7-9 lutego 2020 r. w miejscowości Mokre i Wysoczany.

 

DSC02076    W dniach 12-13 grudnia 2019 r. w Kosowie odbyły się warsztaty muzyczne, które w ramach projektu zorganizował ukraiński partner projektu NGO Social center "Etalon". W programie m.in. udział w spektaklu teatralnym „Wieczór św. Andrzeja”, pokaz instrumentów huculskich w wykonaniu Jurija Tafiychuka oraz wizyta w założonym przez Romana Kumłyka Muzeum Huculskich Instrumentów i Huculszczyzny w Wierchowynie, które obecnie prowadzi jego córka Natalia Kumłyk.