Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

pomoc ukraina 2

pomoc ukraina 3

 

Promocja

Gwarancje, biura podróży – tel. 17 747 66 17, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Hotele, przewodnicy – tel. 17 747 66 16, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Promocja turystyki, otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie turystyki – tel. 723 700 720, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarty konkurs „Podkarpackie - przestrzeń otwarta” – tel.+ 48 601 469 945, + 48 663 441 050, + 48 693 474 170, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program Wspierania Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane w ramach PROW – 17 747 69 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działania wdrażane w ramach KSOW – 17 747 69 03, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działania wdrażane w ramach PO „Rybactwo i Morze” – 17 747 69 11, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działania wdrażane w ramach PPOW – 17 747 69 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Społeczeństwo Informacyjne

Projekt pn. Podkarpacki System e- Administracji Publicznej 2 – e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej oraz Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ochrona Zdrowia

Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów – tel. 17 747 68 15, 17 747 68 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

Prowadzenie pracowni psychologicznej w zakresie psychologii transportu  - tel. 600-677-658,  17 747 68 46,  e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

Wpis do ewidencji uprawnionych psychologów – tel. 600-677-658,  17 747 68 46, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

Wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy – tel. 600-677-658,  17 747  68 46, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

Wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami  alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu - tel. 600-677-658, 17 747 68 46, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kultura

Wnioski  w ramach Otwartego Konkursu Ofert pn. „Mecenat kulturalny” 17 743 30 04 / 17 743 30 14 / e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski o dotacje celowe na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego na 2020 - tel. 17 743 30 05  / 17 743 30 16 /  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski o doroczną Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego  „Artystyczny Znak Podkarpacia” - tel. 17 743 30 05  / 17 743 30 06 /  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sprawy finansowe

Obsługa dłużników wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: tel. (17) 850 17 21  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Opłaty za korzystanie ze środowiska  tel. (17) 743 32 13, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub (17) 743 32 12 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej  tel. (17) 850 17 21, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (17) 850 17 65, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub (17) 850 17 45, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Brak możliwości dokonywania wpłat gotówkowych w kasie Urzędu. Wszelkich wpłat należy dokonywać na wskazane rachunki bankowe:

                                                                                                                                                                                                                               

 

Fundusze europejskie

Protesty, odwołania i wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie RPO WP 2014-2020 – 17 747 63 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu – 17 747 68 49, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konsultacje dotyczące przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji – tel. 17 747 6878 lub 17 747 6465; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rzecznik ds. Funduszy Europejskich

Rzecznik Funduszy Europejskich
605-080-369, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 

Rolnictwo

Zgłaszanie szkód łowieckich – tel. 17 850 66 67,  17 747 67 12,  17 747 63 52,  17 860 67 18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych –  tel. 17 850 17 22, email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dotacje do dróg dojazdowych do gruntów rolnych –   tel.  17 850 17 22,  17 773 60 07, 17 8501713, email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Umorzenia i ulgi w spłacie należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej - tel. 17 850 17 22,  17 773 60 07, 17 8501713, email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Kancelaria Zarządu

Patronaty Marszałka Województwa Podkarpackiego -tel. 691 053 492, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski w ramach otwartych konkursów ofert realizowanych przez samorząd województwa – 17 747 63 14, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacja prasowa

17 850 17 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik prasowy

605 083 487

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów – 798 771 739,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego