Otwórz/zamknij mapę strony

W ramach naboru RPPK.05.02.00-IZ.00-18-002/17 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych PKP LHS Sp. z o.o. złożył projekt pn. Budowa terminalu przeładunkowego PKP LHS na stacji Wola Baranowska LHS. Terminal towarowy będzie służył do przeładunku kontenerów i ładunków pomiędzy różnymi środkami transportu oraz pomiędzy linią normalnotorową a szerokotorową linią kolejową ze Wspólnoty Niepodległych Państw, obie dostępne na stacji PKP LHS w Woli Baranowskiej. Realizacja projektu ma doprowadzić do zwiększenia wymiany handlowej pomiędzy Rosją i Ukrainą z jednej strony a Polską z drugiej. Terminal będzie wykorzystywany również do obsługi magazynowej, celnej, inspekcji i usług pomocniczych. Cele projektu są związane z długoterminowymi korzyściami: poprawą infrastruktury w celu zwiększenia skali przewozu towarów koleją, w szczególności z krajami Europy Wschodniej i Azji, zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko naturalne wynikającego z przeniesienia ruchu towarowego z dróg na tory, poprawa przepustowości terminali, rozszerzeniem oferty przeładunkowej terminali, poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu kolejowym.

Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał warunkowo do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020 ww. projekt. Podpisanie umowy z beneficjentem uzależnione było od wyniku decyzji KE w sprawie pomocy indywidualnej uzyskanej w procesie notyfikacji.

Pismem z dnia 7 kwietnia 2021r. Komisja Europejska poinformowała, iż nie zgłasza zastrzeżeń w sprawie pomocy publicznej w wysokości ponad 16,8 mln PLN, które pomogą w przebudowie terminalu przeładunkowego Wola Baranowska na Podkarpaciu. Komisja uważa, że utworzenie nowego i dobrze wyposażonego terminalu przeładunkowego w regionie, który jest nadal w dużym stopniu uzależniony od transportu drogowego, przyczyni się do zachęcenia przewoźników i ich klientów do przejścia z transportu drogowego na kolejowy i przyczyni się również do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i zatorów drogowych.  

Na tej podstawie Komisja doszła do wniosku, że środek pomocy indywidualnej jest zgodny z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwowej, w szczególności z art. 93 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczącym koordynacji transportu.

Więcej informacji będzie dostępnych na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej konkurencji (sprawa pod numerami SA.55679) https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego