Otwórz/zamknij mapę strony

 

W dniu 19 lipca 2018 roku została podpisana Umowa o Dofinasowanie nr POIS.05.02.00-00.0026/17-00 projektu: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej –PKA : Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej" w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Rys. 1 Przebieg odcinków linii kolejowych PKA

Wykonanie projektu obejmuje budowę  5 km nowej linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka, oraz budowę dodatkowych przystanków kolejowych, mijanek, obiektów inżynierskich oraz parkingów w systemie park and drive oraz montaż stojaków rowerowych.

Beneficjentem projektu jest Województwo Podkarpackie wraz z Partnerami projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, oraz JST: Gmina Boguchwała, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Miasto Dębica, Gmina Głogów Młp., Gminy Kolbuszowa, Gmina Krasne, Gmina Łańcut, Miasta Łańcut, Gminy Przeworsk, Miasta Rzeszów, Gminy Sędziszów Młp.,  Gminy Strzyżów, Gminy Świlcza, Gminy Trzebownisko.

Koszt projektu  to 301 087 338,22 PLN. Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 244 786 453,84 PLN, kwota dofinansowania 208 068 485,76 PLN czyli 85%.

Obecnie trwają prace wstępne, które polegają na przygotowaniu umów o współpracy partnerskiej oraz specyfikacji przetargowych na wykonywanie zakresów zgodnie z projektem.

Zakończenie projektu przewiduje się w 2022 roku.

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w projekcie?

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub specjalnego formularza na stronie www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci. Zgłoszenia można również kierować na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Co należy zgłaszać:

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

  1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
  2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego