Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

W 2016 r. podjęto działania w sprawie przygotowania naboru dla przedsięwzięć priorytetowych z zakresu kultury.

5 lipca 2016 r. – przesłanie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Rozwoju wspólnego pisma w sprawie procedury naboru nowych projektów z obszaru kultury, które w wyniku oceny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostaną wskazane do zamieszczenia w Kontrakcie Terytorialnym, pismo znak: DRP.IV.736.30.2016.AP.1 z dnia 5 lipca 2016 r.

20 lipca 2016 r. – przesłanie przez Ministerstwo Rozwoju informacji uzupełniającej do pisma z dnia 5 lipca 2016 r. znak: DRP.IV.736.30.2016.AP.1, w sprawie renegocjacji dot. procedury związanej z włączaniem poszczególnych projektów do Kontraktu Terytorialnego, pismo znak: DRP.IV.736.8.2016.KP.9 z dnia 20 lipca 2016r.

2 sierpnia 2016 r. – Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza wstępny nabór przedsięwzięć priorytetowych z zakresu kultury do ujęcia na liście projektów w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje dot. naboru dostępne są na stronie:
http://www.podkarpackie.pl/index.php/kultura/4695-wstepny-nabor-projektow-z-zakresu-kultury-na-liste-przedsiewziec-priorytetowych-w-ramach-kontraktu-terytorialnego-dla-wojewodztwa-podkarpackiego

31 sierpnia 2016 r. - podjęcie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwały Nr 210/4218/16 w sprawie przekazania Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju szczegółowych informacji dotyczących przedsięwzięć priorytetowych z zakresu kultury mających istotne znaczenie dla rozwoju województwa do ujęcia w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego.

W wyniku podjętej uchwały Zarząd Województwa Podkarpackiego wytypował przedsięwzięcia priorytetowe z zakresu kultury, mające istotne znaczenie dla rozwoju województwa, do ujęcia w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego. Wskazane projekty przeszły ocenę formalną pod względem zgodności z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014 – 2020 - dla VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

Na liście przedsięwzięć priorytetowych znalazły się projekty:

1. Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej,
2. Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu,
3. Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury,
4. Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego,
5. Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę Tarnobrzeskiego Domu Kultury,
6. Prace remontowo - konserwatorskie przy Pałacu Myśliwskim Potockich w Julinie dla ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego regionu,
7. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu,
8. Rozbudowa budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie o nowoczesną, wielofunkcyjną, ekonomiczną w eksploatacji Scenę Kameralną wraz z niezbędnym wyposażeniem       technicznym - etap I,
9. Zachowanie dziedzictwa kulturowego dawnych Kresów Rzeczypospolitej na Ziemi Lubaczowskiej,
10. VIA Reginae - szlak kulturowy turystyki kwalifikowanej,
11. Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl - Etap II,
12. Kalwaryjskie fortalicium Fredry - konserwacja, rewaloryzacja i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi,
13. Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy jako miejsca prezentacji dziedzictwa kulturowego,
14. Renowacja zabytkowej infrastruktury Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w celu podniesienia atrakcyjności kulturalnej i turystycznej regionu,
15. Podkarpackie Muzeum Przemysłu Lotniczego i Lotnictwa.

Listę rezerwową stanowią projekty:

1. Gmina Niwiska - Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie przy obiektach architektury dworskiej z przeznaczeniem na cele edukacji     kulturalnej,
2. Miasto Jasło - Utworzenie Centrum Kultury i Techniki poprzez przebudowę i rozbudowę niezabytkowej infrastruktury,
3. Gmina Miejsce Piastowe - Centrum Kultury Pogórzańskiej - ochrona unikatowego dziedzictwa kulturowego i etnograficznego Województwa Podkarpackiego,
4. Powiat Strzyżowski - Odrestaurowanie i zaadoptowanie zabytkowego pałacu w Wiśniowej w celu utworzenia bazy wykorzystywanej do realizacji przedsięwzięć w zakresie kultury, turystyki i sportu.


Wytypowane projekty będą podlegać weryfikacji przez stronę rządową pod kątem zgodności z zapisami POIiŚ 2014 – 2020. Następnie projekty wybrane w wyniku oceny przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostaną wskazane do zamieszczenia w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego. Ostateczna decyzja o dofinansowaniu danego projektu uzależniona będzie od wyników konkursów w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014 – 2020.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego