Otwórz/zamknij mapę strony

W dniu 30 lipca 2020 roku podpisany został Aneks nr 5 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego. Zmiany zaproponowane przez stronę rządową ujęte w Aneksie mają na celu zaktualizowanie zobowiązań finansowych Strony rządowej dotyczących RPO.

Dotyczą następującego zakresu:

 • zmiany w systemie finansowania projektów Europejskiego Funduszu Społecznego
  ze środków Funduszu Pracy oraz dostosowania treści Kontraktu Terytorialnego
  do aktualnego brzmienia „Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS”,
 • dostosowania wartości środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji regionalnych programów operacyjnych z Komisją Europejską oraz wprowadzenia zapisu umożliwiającego aktualizacje kwot pomocy technicznej bez konieczności przeprowadzania procedury zmiany całego Kontraktu Terytorialnego,
 • połączenia kopert w zakresie środków budżetu państwa z przeznaczeniem na część wkładu krajowego na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • zastąpienia obligatoryjnego zasięgania opinii ministra właściwego ze względu na zakres rzeczowy projektu, opiniowaniem fakultatywnym, wg uznania ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego (dotyczy jedynie projektów nierewitalizacyjnych),
 • zmiany terminu, do którego środki z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa mogą być corocznie przyznawane,
 • usunięcia zakazu przyznawania środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego na realizację projektów objętych pomocą de minimis, pomocą publiczną oraz generujących dochód, (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną przyznawanie środków będzie uzależnione od zgody ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, który będzie mógł określić wkład własny beneficjenta na poziomie wyższym niż wynika to z przepisów o pomocy publicznej),
 • usunięcia art. 9k ust. 6.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego