Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

W dniu 11 lutego 2022 roku został podpisany Aneks nr 6 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego. 

Zmiany wprowadzone Aneksem nr 6 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego dotyczą kwoty przeznaczonej na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

Przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą ZIT – Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego analiza wskazała, że po przeprowadzonych konkursach zaplanowana alokacja w wysokości 3 648 666 euro dedykowana dla instrumentu ZIT w osi VIII, z uwagi na brak kolejnych projektów, nie zostanie w pełni wykorzystana. W takcie przeprowadzania analizy, w Działaniu 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz Działaniu 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne realizowanych jest 8 projektów. Ponowne ogłoszenie konkursów oraz procedura oceny i wyboru projektów pod koniec okresu programowania są nieefektywne. Czas na realizację projektów (około roku kalendarzowego) nie pozwoli na skuteczne wdrożenie wsparcia z korzyścią dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Ponadto, z rozstrzygniętych konkursów w ramach Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wynika, iż potrzeby wsparcia w zakresie integracji społeczno–zawodowej w podmiotach typu Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej oraz Zakłady Aktywności Zawodowej dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy są w dalszym ciągu bardzo duże. Zapotrzebowanie zgłaszane w ramach zakończonego konkursu znacząco przekroczyło planowaną alokację (5 mln zł), ponieważ wartość wkładu UE w złożonych wnioskach o dofinansowanie opiewała na ok. 30 mln zł, a wartość projektów pozytywnie ocenionych, lecz niewybranych do dofinansowania wynosi 10 mln zł. Zakres tych projektów dotyczy również odbiorców z gmin położonych na terenie ROF (Rzeszów, Łańcut).

Instytucja Pośrednicząca ZIT przewidywała, iż analogiczna sytuacja może pojawić się w przypadku ogłoszonego konkursu w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, dotyczących tworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego. Zapotrzebowanie zgłaszane w ramach każdego ogłaszanego w tym zakresie konkursu znacząco przekracza planowaną alokację. W związku z powyższym, zasadnym stało się przeniesienie oszczędności z wymienionych działań 8.7 – ZIT i 8.8 – ZIT do działań 8.1 i 8.3.

Przedmiotowe przesunięcia środków pozwolą na pełne i efektywne wykorzystanie alokacji przewidzianej w ramach Programu.

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego