Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

logo ppp Projekt „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Rolę wiodącą w projekcie pełni Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z którym jako partnerzy współpracują: ogólnopolskie stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego – Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich, organizacja zrzeszająca przedsiębiorców – Konfederacja Lewiatan oraz organizacja pozarządowa – Fundacja Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Projekt oferuje pakiet bezpłatnych działań, takich jak: szkolenia, warsztaty, wizyty i misje studyjne, debaty. Powstaną też wytyczne dotyczące realizacji projektów PPP oraz bezpłatny specjalistyczny kwartalnik poświęcony PPP.

Działania zaplanowane w projekcie wpisują się w cele rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, poprzez dążenie do zwiększenia wykorzystania publicznych źródeł współfinansowania do stymulowania prywatnych nakładów inwestycyjnych.

Działania w ramach projektu są kierowane do:

 • jednostek samorządu terytorialnego, w tym burmistrzów, wójtów, prezydentów, skarbników, pracowników odpowiedzialnych w samorządach za inwestycje, infrastrukturę, prawo zamówień publicznych, kwestie prawne;
 • administracji rządowej, w tym pracowników odpowiedzialnych za inwestycje, infrastrukturę, kwestie prawne, administracyjne, fundusze unijne, komórki nadzorujące realizację inwestycji oraz jednostki im podległe;
 • urzędów centralnych i kontrolnych, w tym pracowników odpowiedzialnych za nadzór realizacji inwestycji oraz pracowników kontrolujących prawidłowość i efektywność przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Podejmowane działania:

 1. Szkolenia regionalne i profilowane, dla skarbników i służb finansowych oraz kadry zarządzającej podczas konwentów starostów, a także szkolenia uzupełniające.
 2. Warsztaty specjalistyczne.
 3. Wizyty i misje studyjne.
 4. Wsparcie doradcze dla przedsięwzięć PPP.
 5. Wytyczne dotyczące realizacji projektów PPP.
 6. Monitoring rynku PPP.
 7. Biuletyn PPP.
 8. Filmy promujące projekty PPP.
 9. Debaty, konferencje i inne wydarzenia.

 

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego