Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

W dniu 10 lutego 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Podkarpackim na realizację Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacji. Planowany okres realizacji Zadania: styczeń 2020 r. – grudzień 2021 r. został wydłużony do 30 czerwca 2022 r.

Czytaj dalej...

 

W 2021 roku zaplanowano:

1) przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla przedstawicieli gmin oraz członków Komitetów Rewitalizacji lub innych podmiotów zaangażowanych w koordynację programu rewitalizacji danej gminy. Zaplanowano przeprowadzenie spotkań edukacyjnych w różnych formach podnoszenia kompetencji realizowanych w ramach spotkań, szkoleń, seminariów, warsztatów (teoretyczno-praktycznych) z następujących zakresów tematycznych:

 • monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych w formie szkolenia on-line, termin realizacji II/III kw.2021 r.,
 • rozwój terenów zielonych w rewitalizacji w formie seminarium on-line, termin realizacji II/III kw. 2021 r.,
 • wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji w formie szkolenia on-line, termin realizacji II/III kw.2021 r.,
 • dostępność w rewitalizacji w formie warsztatu stacjonarnie lub on-line, termin realizacji III kw. 2021 r.,
 • wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji w formie konferencji hybrydowo (częściowo stacjonarnie i częściowo on-line), termin realizacji III/IV kw. 2021r.,
 • 2) eksperckie wsparcie doradcze gmin z terenu województwa w zakresie dostępności w rewitalizacji, termin realizacji od podpisania umowy, tj. 2 kwietnia 2021 r. do 7 grudnia 2021 r. Zadanie w trakcie realizacji. Szczegóły można znaleźć:
 • https://www.podkarpackie.pl/index.php/gospodarka-i-transport/rewitalizacja/doradztwo

  3) eksperckie wsparcie doradcze gmin z terenu województwa w zakresie przygotowania prawidłowego programu rewitalizacji i jego wdrażania (w tym doradztwo prawne), termin realizacji III kw. 2021 r. do II kw. 2022 r.,

  4) wypracowanie systemu monitorowania rewitalizacji w regionie i w gminach, w tym uzupełnienie danych dot. rewitalizacji w Systemie Informacji Przestrzennej, termin realizacji 2021 – 2022,

  5) opracowanie artykułów dot. rewitalizacji – 4 szt.,

  6) prowadzenie regionalnego serwisu internetowego poświęconego rewitalizacji, zawierającego podstawowe informacje, jak i popularyzującego i promującego działania rewitalizacyjne 2021 – 2022 r.

  W 2022 roku zaplanowano dodatkowo:

  1) zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej w formie krajowego wyjazdu studyjnego, termin realizacji II kw. 2022 r.

  2) spotkanie podsumowujące Rewitalizacja w perspektywie finansowej 2021 – 2027, termin realizacji II kw. 2022 r.

  Informacje o terminach realizacji poszczególnych form wsparcia dla gmin będą zamieszczane na stronie internetowej w zakładce Gospodarka i Transport / Rewitalizacja / Szkolenia

  Wartość projektu: 1 026 860,00 PLN.

  Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i Budżetu Państwa wynosi: 924 174,00 PLN.

  Więcej informacji w zakresie realizacji Zadania można uzyskać:

  - pod  numerami telefonu: 17/ 747 68 78, 17/ 747 64 64

  - elektroniczne pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  - na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego: www.podkarpackie.pl w zakładce Gospodarka i Transport / Rewitalizacja 

  "Herb Województwa Podkarpackiego"

   
   
   
   

  Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

  Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego