Otwórz/zamknij mapę strony

Logotyp zawiera: znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak województwa podkarpackiego, znak Unii Europejskiej z nazwą Europejskiego Funduszu Społecznego.

Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. „Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: www.rewitalizacja.gov.pl.

Projekt pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Czytaj dalej...

 

Regiony Rewitalizacji -  dzieje się

Podlaskie Rewitalizuje – pomysł na Regionalną Politykę Rewitalizacji

Na stronie https://rewitalizacja.wrotapodlasia.pl/pl/aktualnosci/podlaskie-rewitalizuje--pomysl-na-regionalna-polityke-rewitalizacji.html można zapoznać się z podsumowaniem warsztatu poświęconego roli regionów w systemie rewitalizacji zrealizowanego podczas pierwszego dnia Kongresu Polityki Miejskiej 2021. Współorganizatorem warsztatu był Zespół ds. Rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

We wrześniu odbędzie się wizyta studyjna podczas której będzie możliwość zapoznania się z postępem prac nad Podlaską Regionalną Polityką Rewitalizacji.

Zespół ds. Rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego udostępnił listę podcastów o tematyce miejskiej.

Podcasty to prosta, wygodna i darmowa formą zdobywania i rozwijania wiedzy na prawie każdy temat. 12 podcastów dostępnych na stronie województwa pomorskiego przybliża tematykę miejską dotyczącą m.in. problemów miast, ich wyzwań, inspirujących przedsięwzięć, czy wizji miast przyszłości - jest tu m.in. podcast NID. Lista stanowiąca subiektywny wybór Zespołu ds. rewitalizacji z województwa pomorskiego może być inspiracją dla osób z innych województw.

Link do podcastów: https://www.rpo.pomorskie.eu/-/podcasty-o-tematyce-miejskiej-zapraszamy-do-odsluchu

Pilotaż rewitalizacji w Radomsku

Instytut Rozwoju Miast i Regionów, wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii (Lider konsorcjum) oraz Uczelnią Łazarskiego realizuje projekt pn. „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)”, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG. Jednym z działań w ramach projektu jest Zadanie 3. Konsultacje i pilotaż modelowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce. Do wdrożenia działań pilotażowych wybrano miasto Radomsko na rzecz którego przeprowadza się konsultacje i pilotaż modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji.
W ramach pilotażu opracowany zostanie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+. Jednocześnie przetestowane zostaną: model przejścia z lokalnego programu rewitalizacji na ustawowy gminny program rewitalizacji, opracowanie modelowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla obszaru rewitalizacji, wykorzystanie narzędzi rewitalizacji do ograniczania negatywnych skutków depopulacji i „rozlewania się” miasta. Projekt pilotażowy potrwa do 31.12.2021 r. Więcej informacji o pilotażu i działaniach w zakresie rewitalizacji w Radomsku znajduje się na stronach: https://newurbpact.pl/projekt/konsultacje-i-pilotaz-modelowych-rozwiazan-na-rzecz-odpowiedzialnej-urbanizacji-w-polsce-w-zakresie-programu-rewitalizacji-wraz-z-koncepcja-urbanistyczno-architektoniczna-dla-obszaru-rewitalizacji/oraz https://www.radomsko.pl/biuro-funduszy-zewnetrznych-i-strategii-miasta/rewitalizacja

Konkurs Modelowa Rewitalizacja Miast jako dobra praktyka dla innych

Konkurs Modelowa Rewitalizacja Miast (MRM) wskazywany jest jako dobra praktyka współpracy Ministerstwa z miastami na arenie międzynarodowej. Konkurs został m.in. ujęty jako dobra praktyka w publikacji “Sustainable and circular reuse of spaces and buildings”, która jest wynikiem współpracy dwóch partnerstw w ramach Agendy Miejskiej: Partnership on Circular Economy oraz Partnership on Sustainable Land Use. Podręcznik dostępny jest do pobrania na stronie: https://ec.europa.eu/futurium/en/circular-economy/handbook-sustainable-and-circular-re-use-spaces-and-buildings.html

W dniu 30 lipca br. pakiet wsparcia na rzecz rewitalizacji w Polsce był prezentowany podczas konferencji „Sustainable and Circular Re-Use of spaces and buildings”

Link z konferencji: https://www.youtube.com/watch?v=ZAiEKaxvTrM, https://www.fad.cat/arquin-fad/ca/agenda/7708/reutilitzacio-sostenible-i-circular-despais-i-edifici).

Ponadto konkurs MRM został ujęty jako dobra praktyka  Strategii 21! czyli European Heritage Strategy for the 21st Century.

Więcej informacji o Strategii pod linkiem: https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21,

Opis dobrej praktyki pod linkiem:  https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/-/modelowa-rewitalizacja-miast-model-urban-revitalization

 
 
 
 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego