Otwórz/zamknij mapę strony

Logotyp zawiera: znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak województwa podkarpackiego, znak Unii Europejskiej z nazwą Europejskiego Funduszu Społecznego.

Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. „Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: www.rewitalizacja.gov.pl.

Projekt pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Czytaj dalej...

Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pt. "Czy rewitalizacja przestrzeni publicznej w PPP jest możliwa?" z serii "Pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego wyjaśnia…", w której Pan Waldemar Buda - Wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej  przybliża konkretne zagadnienia z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego. Materiał odpowiada na pytanie czy rewitalizacja przeprowadzona w partnerstwie publiczno-prywatnym pozwala odzyskać zaniedbaną przestrzeń publiczną, by ponownie służyła lokalnej społeczności i gospodarce.  

Artykuł dostępny jest pod adresem: https://polskatimes.pl/pelnomocnik-rzadu-ds-partnerstwa-publicznoprywatnego-wyjasnia-czy-rewitalizacja-przestrzeni-publicznej-w-ppp-jest-mozliwa/ar/c3-15571311

Wsparcie rozwoju rynku PPP w Polsce

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako Centralna Jednostka  ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w celu wsparcia rozwoju rynku PPP prowadzi portal: https://www.ppp.gov.pl/

Na portalu można zapoznać się z:

  • Wytycznymi PPP;
  • Praktycznymi doświadczeniami - na portalu prezentowane są inwestycje (rządowe i samorządowe) wraz z dokumentacją opracowaną w trakcie procesu przygotowania projektów i wyboru partnera prywatnego charakterystyczna dla różnorodnych sektorów. Wśród przykładów są m.in. inwestycje dot. efektywności energetycznej i termomodernizacji: https://www.ppp.gov.pl/efektywnosc-energetyczna/
  • Ofertą MFiPR - Ministerstwo oferuje m.in.: kompleksowe wsparcie (prawne, ekonomiczno-finansowe i techniczne) w całym procesie wyboru partnera prywatnego i zamknięcia finansowego, świadczone przez zespół wyspecjalizowanych ekspertów, wydanie opinii nt. zasadności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, szkolenia i warsztaty, w tym bezpłatne szkolenia e-learning, a także narzędzie ułatwiające przygotowanie projektu PPP.

Podręcznik "Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji"

Zachęcamy do zapoznania się z podręcznikiem pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji" autorstwa Ireny Herbst, Aleksandry Jadach-Sepioło, Katarzyny Sobiech-Grabki. Podręcznik jest próbą zaprezentowania najważniejszych elementów projektów PPP w rewitalizacji.

Publikacja dostępna jest na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/partnerstwo-publiczno-prywatne-w-rewitalizacji

 
 
 
 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego