Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Na mocy nowelizacji prawa ochrony zabytków wprowadzonej ustawą z 22 czerwca 2017r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw Generalny Konserwator Zabytków (GKZ) uzyskał nowe narzędzie do sprawowania spójnej polityki konserwatorskiej w skali kraju.

W ramach koordynowania działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków GKZ może ustalać ogólne kierunki i wytyczne określające sposób ich postępowania, które prowadzą do ujednolicenia praktyki konserwatorskiej w skali kraju na którą wpływ mają nie tylko państwowe służby konserwatorskie, ale również samorządy.

Część wytycznych tj. Wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków z 23 lipca 2021r. w sprawie rewitalizacji zabytkowych rynków oraz Wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków z 2 sierpnia 2019r. w sprawie rewitalizacji przestrzeni rynkowych oraz zieleni bezpośrednio dotyczy działań jednostek samorządu terytorialnego. Czytaj dalej…

Wejście w życie ww. wytycznych powoduje, że wojewódzcy konserwatorzy zabytków nie będą pozwalać na realizację inwestycji zakładających wycinkę starodrzewia, usuwanie zieleni w celu utwardzenia betonem placów i innych przestrzeni publicznych na obszarach zabytkowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż funkcje reprezentacyjne rynków miejskich nie wykluczają drzew, zieleni i zachowania powierzchni biologicznie czynnej.  Promowanie przez samorządy dobrych praktyk w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym jest niezwykle istotne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, iż proces betonowania rynków często mylnie utożsamiany jest z procesem rewitalizacji, która jest pojęciem szerszym i zgodnie z ustawą o rewitalizacji, stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków z 23 lipca 2021r. w sprawie rewitalizacji zabytkowych rynków: http://nid.pl/upload/iblock/c29/c29f03b2e77937ac2e5bbd7306dad02c.pdf

Wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków z 2 sierpnia 2019r. w sprawie rewitalizacji przestrzeni rynkowych oraz zieleni: http://nid.pl/upload/iblock/1e1/1e1e4707f79400b39d61b661ff3063cf.pdf

Pozostałe wytyczne, jak również inne zalecenia i dokumenty doktrynalne można pobrać na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod linkiem: http://nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Standardy/Dokumenty_doktrynalne/

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego