Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

W związku z przystąpieniem do realizacji usługi doradztwa z zakresu dostępności planowanej w ramach Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych informuję, że usługa będzie realizowana w ramach indywidualnego wsparcia doradczego dla gmin w odpowiedzi na konkretny problem/zagadnienie z zakresu dostępności w rewitalizacji zgłoszone przez gminę poprzez Formularz zapotrzebowania na usługę doradztwa, których rozwiązanie jest istotne z punktu widzenia prawidłowej i sprawnej realizacji zadań związanych z rewitalizacją. 

Czytaj dalej...

Podczas identyfikacji problemu/zagadnienia, które ma być przedmiotem doradztwa należy mieć na względzie cel usługi którym jest wzmocnienie zdolności samorządów do uwzględniania tematyki dostępności zarówno w programowaniu strategicznym (w tym w strategiach rozwoju, programach rewitalizacji), planowaniu przestrzennym, jak i przygotowywania i realizacji projektów rewitalizacyjnych zgodnie ze standardami określonymi w Programie Dostępność Plus 2018-2025, a także czas przeznaczony na doradztwo dla jednej gminy.

 

<Najczęściej zadawane pytania>

Czy do uczestnictwa w usłudze można zgłosić więcej niż jedną osobę?

Do uczestnictwa w usłudze doradztwa można zgłosić więcej niż jedną osobę z gminy wypełniając Formularz zapotrzebowania na usługę doradztwa i przesyłając go na adres: dgr@podkarpackie pl oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Czy wiążące jest wskazanie w Formularzu zakresów tematycznych i terminów określonych przez gminy w ankiecie przeprowadzonej w styczniu br.?

Ankieta przesłana do gmin w styczniu br. służyła wstępnej identyfikacji i oczekiwaniom gmin w obszarze doradztwa w związku z planowanym postępowaniem na usługę doradztwa. Natomiast przedmiotem realizowanej usługi doradztwa powinien być konkretny problem/kwestia zidentyfikowane przez gminę, biorąc pod uwagę zakres i cel doradztwa, wskazanych w Formularzu zapotrzebowania na usługę doradztwa, których rozwiązanie jest istotne z punktu widzenia realizowanych przez gminę zadań związanych z dostępnością w rewitalizacji.

Jaki jest czas przeznaczony na doradztwo dla 1 gminy?

Zgodnie z Regulaminem korzystania z usługi doradztwa w zakresie dostępności przez gminy maksymalny czas doradztwa przewidziany dla 1 gminy wynosi 1 godzinę zegarową, co należy mieć na uwadze określając zakres problemu/zagadnienia zgłaszanego do doradztwa. Do 1 godziny zegarowej świadczonej usługi doradztwa nie jest wliczany czas na przygotowanie się eksperta do doradztwa (np. analiza dokumentów) ani czas konieczny do przygotowania przez niego wniosków, zaleceń i rekomendacji dla gminy z przeprowadzonej usługi.

W jakim terminie należy przesłać Formularz zapotrzebowania na usługę doradztwa?

Obecnie trwa nabór gmin do usługi doradztwa z zakresu dostępności, która odbywać się będzie na bieżąco w okresie trwania umowy z Wykonawcą do 7 grudnia 2021r.

Jednak z uwagi na fakt, iż realizacja przedmiotowej usługi przewidziana jest w maksymalnym wymiarze do 9 godzin w miesiącu, zasadne jest jak najszybsze dokonanie zgłoszenia przez gminę w kontekście skorzystania z usługi w danym miesiącu.

Czy przedmiotem doradztwa ma być konkretny temat?

Przedmiotem doradztwa powinien być konkretny problem/kwestia z zakresu dostępności w rewitalizacji zgłoszone przez gminę do doradztwa opisane w sposób, który pozwoli ekspertowi zidentyfikować istotę zgłoszonego zagadnienia, a w konsekwencji na odpowiednie przygotowanie się do doradztwa skutkujące rozwiązaniem danego problemu, jak również przedstawieniem odpowiednich wniosków i rekomendacji dla gminy.

Czy usługa doradztwa jest kontynuacją szkoleń z dostępności, które odbyły się w 2020r.?

Szkolenia z dostępności, które odbyły się w 2020r. zostały przeprowadzone w ramach spotkań edukacyjnych i były przeznaczone zarówno dla gmin, których programy znajdują się w Wykazie Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego jak również do gmin, które planują realizację zadań rewitalizacyjnych w przyszłości.

Natomiast doradztwo eksperckie z dostępności będzie realizowane w ramach indywidualnego wsparcia doradczego mającego na celu rozwiązanie konkretnego problemu/zagadnienia i skierowane będzie wyłącznie do gmin, których programy znajdują się w Wykazie Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego.

Czy w ramach usługi doradztwa będzie dokonywana ocena dostępności treści internetowych oraz czy będzie prowadzone szkolenie dotyczące tworzenia dostępnych dokumentów?

Usługa doradcza nie obejmuje szkoleń i warsztatów, jak również oceny spełnienia standardów dostępności treści internetowych. Natomiast podczas realizacji usługi możliwe będzie uzyskanie informacji na temat zasad tworzenia, monitorowania oraz modyfikowania strony internetowej, zgodnie ze standardami WCAG 2.1.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego