Otwórz/zamknij mapę strony

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej rekrutacji wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym do dnia 11 czerwca 2021 r. zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniach i seminarium. Informacja w zakresie ustalenia dokładnych terminów szkoleń i seminarium zostanie przekazana przez firmę Wykonawcę na adresy mailowe uczestników w najbliższym czasie.

Szkolenia i seminarium w formie on - line z zakresu:

- Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych,
- Rozwój terenów zielonych w rewitalizacji,
- Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji,

przeprowadzi firma ADEPT Sp. z o.o. Sp. k., wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej...

Harmonogram szkoleń i seminariów znajduje się w załączeniu.

Prowadzący: dr Janusz Jeżak

Specjalista z zakresu planowania przestrzennego, polityki miejskiej, rozwoju lokalnego i regionalnego. Autor ponad 20 publikacji poświęconych problematyce gospodarki przestrzennej, w tym czterech wydanych książek, blisko 70 analiz, ekspertyz lub opinii. Autor metody delimitacji obszarów kryzysowych (urban audit), z wykorzystaniem aplikacji ArcGIS Spatial Analyst, autor analizy danych na potrzeby opracowania Gminnych Programów Rewitalizacji z wykorzystaniem jednostek naturalnych (grid) oraz podziałów administracyjnych (ulice).

Autor analiz rewitalizacyjnych, ekspertyz oraz programów dla m.in. takich gmin jak Opole Lubelskie (modelowa rewitalizacja miast), Zakopane, Wadowice, Myślenice, Bielsko-Biała, Stalowa Wola, Kraków.

Urbanista, prezes zarządu Instytutu Ekonomiki Przestrzeni, były członek Zespołu do spraw tematu danych przestrzennych "zagospodarowanie przestrzenne" powołanego przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej obecnie Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju oraz Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej działającej jako organ doradczy przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju. Członek Rady Programowej II i III Kongresu Rewitalizacji Miast, członek kapituły Ogólnopolskiego Konkursu Miast pn. Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią, którego organizatorami są Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Związek Miast Polskich.

Prowadzący: dr hab. inż. arch. Maciej Borsa

Urbanista, zawodowo związany z planowaniem przestrzennym, polityką regionalną i rozwojem miast oraz projektowaniem przestrzeni. Koordynator i współautor projektów polskich i międzynarodowych dotyczących polityki przestrzennej, polityki rozwoju i rewitalizacji miast.

Projektant i facylitator debat publicznych, autor artykułów, opracowań oraz materiałów dydaktycznych i podręczników, a także felietonów, filmów i programów telewizyjnych poświęconych kształtowaniu przestrzeni. Koordynator i współautor strategii rozwoju przestrzennego: ponadnarodowych, makroregionalnych, regionalnych i lokalnych oraz prac poświęconych urbanistyce, przemianom systemu planowania przestrzennego, politykom publicznym,  wieloszczeblowemu zarządzaniu, partnerstwom i partycypacji społecznej oraz roli informacji w polityce rozwoju.

Kierownik projektów badawczo-wdrożeniowych, także międzynarodowych. Doktor habilitowany nauk technicznych, pierwszy wiceprezes i przewodniczący Komisji Rzeczoznawców Towarzystwa Urbanistów Polskich. Profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

 Prowadzący: dr inż. Przemysław Ciesiółka

Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, magister inżynier gospodarki przestrzennej, adiunkt na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Część studiów zrealizował na Uniwersytecie w Portsmouth w Wielkiej Brytanii. W 2019 roku odbył staż naukowy na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii w Niemczech.

Specjalista w zakresie planowania i zarządzania rozwojem miast, ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji obszarów zdegradowanych, autor ponad trzydziestu publikacji naukowych, uczestnik międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, ekspert Ministerstwa Rozwoju oraz jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego i lokalnego w zakresie programowania działań rewitalizacyjnych oraz strategii rozwoju, autor i współautor programów rewitalizacji miast, gmin i obszarów funkcjonalnych, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich i Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania.

W przypadku zmiany adresu mailowego osób zgłoszonych do szkoleń/seminarium prosimy o przesłanie informacji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

  • Barbara Piątkiewicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 17/ 747 68 78

Ponadto, informujemy, że szkolenia/seminarium odbędą się na platformie ClickMeeting (poniżej do pobrania informacje techniczne dot. korzystania z tego narzędzia).

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego