Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów na swojej stronie zamieściło zaproszenie na prezentację publikacji pn. Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów.

Dane stanowią cenny zasób, który pozwala miastu na czerpanie wymiernych i niewymiernych korzyści w zakresie optymalizacji zarządzania czy kreowania i wdrażania polityk miejskich. Aby ich wykorzystanie było efektywne, konieczne jest odpowiednie zarządzanie nimi i utrzymywanie ich wysokiej jakości. Zarządzanie danymi miejskimi (ang. city data governance) to złożony proces, który wymaga wiedzy z wielu dziedzin m.in. informatyki, procesów zachodzących w mieście czy prawa. W celu przybliżenia każdego z tych zagadnień Obserwatorium przygotowało Podręcznik, dzięki któremu zbudowanie solidnych podstaw do transformacji cyfrowej miast stanie się możliwe.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 20 października 2021r. w godz. od 1000 do 1300 on-line via Facebook + możliwość odtworzenia na YouTube.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/204362845123657/

 

Logotypy

Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. „Regiony Rewitalizacji". Więcej

o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: http://www.rewitalizacja.gov.pl.

Projekt pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z  podsumowaniem ostatnich działań w ramach wsparcie systemu rewitalizacji w Polsce. Czytaj dalej…

Zapraszamy do zapoznania się z Wynikami kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zakres kontroli dotyczył m. in. kwestii związanych z prawidłowością wdrażania programów rewitalizacji i osiągnięciem zakładanych efektów w wybranych gminach z województw: podkarpackiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego oraz dolnośląskiego realizujących PR/LPR lub GPR.

W Wynikach z kontroli podkreślono działania podejmowane w ramach inicjatywy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. Regiony Rewitalizacji realizowanej we współpracy z samorządami oraz ich wspierającą rolę realizowaną m. in. poprzez prowadzone działania szkoleniowe i doradcze. Czytaj dalej…

Zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu pt. „Rewitalizacja środowisk popegeerowskich – odzyskiwanie uśpionego kapitału”.

Film opowiada o działaniach rewitalizacyjnych, które miały miejsce w małych miastach i wsiach położonych w tzw. Specjalnej Strefie Włączenia – obszarze województwa zachodniopomorskiego o relatywnie niższym potencjale społeczno-gospodarczym. Scenariusz filmu obejmuje nie tylko efekty działań, ale przede wszystkim pokazuje zaangażowanie społeczne, zmianę postaw i poczucie sprawczości wśród mieszkańców obszarów zdegradowanych, których znaczną cześć stanowią miejscowości popegeerowskie.

Film powstał z inicjatywy Zespołu ds. Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadania Regiony Rewitalizacji, które jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej poprzez Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020.

Link do filmu

 

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z poradnikiem pn. Dziedzictwo obok Mnie.

Publikacja powstała w ramach projektu DoM – Dziedzictwo obok Mnie – realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z norweską Dyrekcją ds. Dziedzictwa Kulturowego. Poradnik powstał, by wesprzeć merytorycznie władze samorządowe, liderów lokalnych i organizacje pozarządowe w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym rozumianym jako planowany proces ochrony i wykorzystanie potencjału dziedzictwa w rozwoju gospodarczym i społecznym gminy. Autorzy książki w sposób kompleksowy ujmują temat kompetencji samorządów lokalnych związanych z ochroną zabytków, poruszają też wiele aspektów zagospodarowania dziedzictwa i włączenia go w system rozwoju gminy.

Poradnik zawiera szereg dobrych praktyk na polu zarządzania dziedzictwem, a także praktycznych wskazówek eksperckich. Jego zaletą jest ciekawa i przystępna formuła.

Link do poradnika

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego