Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - strona: https://www.bgk.pl/aktualnosc/polski-lad-samorzady-moga-juz-skladac-wnioski-o-dofinansowanie-inwestycji-z-nowego-rzadowego-programu/?p=&cHash=4dfc5390e8db954dcdb87177d91ed7b0.

W ramach ww. programu gminy mogą ubiegać się m. in. o dofinansowanie w zakresie działań rewitalizacji, tj.:
  • Priorytet 2.08 - Rewitalizacja obszarów miejskich,
  • Priorytet 3.13 - Rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych.

lgo.png

Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. „Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: www.rewitalizacja.gov.pl Projekt pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Czytaj więcej ...

Rola zieleni w procesie rewitalizacji

Rewitalizacja – odwróceniem skutków trudnej historii miast

Dzisiejsza konieczność podejmowania działań rewitalizacyjnych jest częściowo skutkiem rewolucji przemysłowej w miastach, która doprowadziła do dużych przekształceń krajobrazu i zmarginalizowania roli terenów zielonych w przestrzeni miejskiej. Przykładowo w Wielkiej Brytanii od blisko 90 lat, zaś w Polsce od około 20 lat prowadzi się działania rewitalizacyjne mające na celu odwrócenie procesu degradacji, czyli ożywienie terenu kryzysowego - także w wymiarze przyrodniczym.

Czytaj dalej...

lgo.png

 Raport końcowy pt. „Pozyskanie danych z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin za lata 2018-2019"

Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dostępny jest Raport końcowy pt. „Pozyskanie danych z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin za lata 2018-2019". Badaniem objęte zostały wszystkie gminy w Polsce, tj. 2477 jednostek.

Głównym celem opracowania Raportu jest przedstawienie metodologii pracy badawczej Pozyskanie danych z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin za lata 2018-2019, prezentacja wyników badań przeprowadzonych wśród gmin oraz rozpoznanie możliwości zasilania zasobów statystyki publicznej danymi ze źródeł administracyjnych.

Czytaj dalej...

Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna Flaga RP Podkarpackie Unia Europejska Fundusz Spójności

Informujemy, iż w ramach monitoringu działań rewitalizacyjnych w województwie podkarpackim – edycja 2021r. do wszystkich gmin województwa, w szczególności gmin, których programy rewitalizacji ujęte są w Wykazie programów rewitalizacji województwa podkarpackiego, jak również tych, które nie mają opracowanego programu rewitalizacji zostało przekazane pismo w sprawie przekazania aktualnych informacji w zakresie działań rewitalizacyjnych prowadzonych przez gminę – stan na 31 maja 2021r. w formie Ankiety.  Wersja elektroniczna Ankiety do pobrania poniżej.

Czytaj dalej...

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego