Otwórz/zamknij mapę strony

Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna Flaga RP Podkarpackie Unia Europejskia Fundusz Spójności

Aktualizacja programu rewitalizacji – ważny element zarządzania procesem rewitalizacji

Rewitalizacja jest procesem ciągłym, realizowanym w ciągu wielu lat na obszarze gminy, który w wyniku diagnozy delimitacyjnej został uznany za szczególnie zdegradowany. Sposób funkcjonowania programów rewitalizacji, niezależnie od trybu ich opracowania, powinien uwzględniać ten szczególny aspekt procesu rewitalizacyjnego. Zgodnie z tą logiką programy rewitalizacji są wieloletnie – obejmują od kilku do kilkunastu lat.

Narodowy Instytut Dziedzictwa rozpoczyna projekt wsparcia  gmin w procesach planowania i wdrażania gminnych programów rewitalizacyjnych uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych występujących na obszarach zdiagnozowanego kryzysu.

Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna Flaga RP Podkarpackie Unia Europejskia Fundusz Spójności

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji to rządowy serwis informacyjno-edukacyjny, zajmujący się dostarczaniem informacji na temat procesu programowania rewitalizacji. Celem portalu jest promocja i upowszechnianie wiedzy na temat kompleksowego podejścia do rewitalizacji wśród interesariuszy. Portal powstał po to, by dzielić się wiedzą, doświadczeniem i z zaangażowaniem wesprzeć interesariuszy w działaniach związanych z przygotowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem rewitalizacji.

Dostępność w rewitalizacji

Przepisy dotyczące dostępności obiektów publicznych funkcjonowały w polskim systemie prawnym od ponad 20 lat. Jednak dopiero wejście w życie programu Dostępność Plus i ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (ustawa o dostępności) dało impuls do intensyfikacji działań w tym obszarze. Celem wprowadzenia ustawy jest upowszechnienie zastosowania projektowania uniwersalnego i racjonalnych usprawnień w celu zapewnienia dostępności wszystkim, którzy potrzebują dodatkowych rozwiązań architektonicznych i organizacyjnych, żeby na równi z innymi osobami korzystać z usług publicznych.

Włączenie społeczności lokalnej w proces rewitalizacji

Rewitalizacja jako proces kompleksowych przemian prowadzonych na określonym obszarze kryzysowym jest rodzajem umowy społecznej, a więc powinna być realizowana w interesie i w ścisłym porozumieniu z interesariuszami. Takie rozumienie procesu znalazło się u podstaw regulacji prawnych, które wyznaczyły ramy rewitalizacji w Polsce. O tym, że ustawodawca przypisał szczególną wagę partycypacji świadczy szczegółowy opis jej roli, miejsca i form zawarty w ustawie o rewitalizacji (ustawa), jak i Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (Wytyczne), które determinują kształt tworzonych gminnych programów rewitalizacji (GPR) i lokalnych (LPR, PR). U podstaw skutecznej rewitalizacji leży więc zabezpieczenie mechanizmów włączenia interesariuszy zarówno na etapie programowania tego procesu, jak i wdrażania. W przypadku GPR katalog działań partycypacyjnych jest jednak szerszy i bardziej wymagający co do obowiązkowych elementów.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego