Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Dostępność w rewitalizacji

Przepisy dotyczące dostępności obiektów publicznych funkcjonowały w polskim systemie prawnym od ponad 20 lat. Jednak dopiero wejście w życie programu Dostępność Plus i ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (ustawa o dostępności) dało impuls do intensyfikacji działań w tym obszarze. Celem wprowadzenia ustawy jest upowszechnienie zastosowania projektowania uniwersalnego i racjonalnych usprawnień w celu zapewnienia dostępności wszystkim, którzy potrzebują dodatkowych rozwiązań architektonicznych i organizacyjnych, żeby na równi z innymi osobami korzystać z usług publicznych.

Włączenie społeczności lokalnej w proces rewitalizacji

Rewitalizacja jako proces kompleksowych przemian prowadzonych na określonym obszarze kryzysowym jest rodzajem umowy społecznej, a więc powinna być realizowana w interesie i w ścisłym porozumieniu z interesariuszami. Takie rozumienie procesu znalazło się u podstaw regulacji prawnych, które wyznaczyły ramy rewitalizacji w Polsce. O tym, że ustawodawca przypisał szczególną wagę partycypacji świadczy szczegółowy opis jej roli, miejsca i form zawarty w ustawie o rewitalizacji (ustawa), jak i Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (Wytyczne), które determinują kształt tworzonych gminnych programów rewitalizacji (GPR) i lokalnych (LPR, PR). U podstaw skutecznej rewitalizacji leży więc zabezpieczenie mechanizmów włączenia interesariuszy zarówno na etapie programowania tego procesu, jak i wdrażania. W przypadku GPR katalog działań partycypacyjnych jest jednak szerszy i bardziej wymagający co do obowiązkowych elementów.

W ramach realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Zadania polegającego na wsparciu gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji Województwo Podkarpackie podpisało z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów umowę na opracowanie 8 artykułów dot. rewitalizacji, które posłużą uporządkowaniu lub zdobyciu wiedzy w istotnych kwestiach dot. procesu rewitalizacji w gminach. Artykuły będą cyklicznie ukazywały się na niniejszej stronie internetowej w okresie realizacji projektu tj. do końca 2021 r. Serdecznie zachęcamy do lektury.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej udostępniło informację dot. podręcznika poświęconego monitorowaniu procesów rozwojowych na poziomie wewnątrzgminnym.

W związku z planowanymi szkoleniami w 2020 r. (III i IV kwartał) została skierowana korespondencja do wszystkich gmin województwa podkarpackiego, również tych które nie mają opracowanego programu rewitalizacji. W szkoleniach oprócz przedstawicieli urzędów gminnych, możliwy jest udział członków Komitetów Rewitalizacji lub innych zespołów zaangażowanych w koordynację programu rewitalizacji danej gminy.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego