Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Nagłówek zawierający cztery barwne logotypy umieszczone kolejno w jednej linii od lewej do prawej: programu Pomoc Techniczna, Rzeczpospolitej Polskiej, Województwa Podkarpackiego i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

W związku z realizacją przez Województwo Podkarpackie Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym, indywidualnym doradztwie eksperckim z zakresu ustawy o rewitalizacji i dostępności – Edycja 2022.

Celem usługi jest podniesienie wzmocnienie zdolności samorządów do stosowania ustawowych narzędzi rewitalizacyjnych oraz uwzględniania tematyki dostępności zarówno w programowaniu strategicznym (w tym w strategiach rozwoju, programach rewitalizacji), planowaniu przestrzennym, jak i przygotowywaniu i realizacji projektów rewitalizacyjnych zgodnie ze standardami określonymi w Programie Dostępność Plus 2018-2025.

Jednocześnie informuję, że możliwość skorzystania z doradztwa mają wszystkie gminy z terenu województwa podkarpackiego, zgodnie z zapisami Regulaminu.

Usługa doradztwa będzie realizowana przez Wykonawcę – Sylwia Widzisz-Pronobis PROOPER z siedzibą w Bytomiu w formie pośredniej (on-line) oraz bezpośredniej (siedziba gminy objętej usługą doradztwa lub miejsce wskazane przez gminę) w terminie do 31 maja 2022r.

Szczegółowe zasady udzielania i korzystania z doradztwa zawarte są w Regulaminie korzystania z usługi doradztwa przez gminy.

W celu zgłoszenia się do doradztwa proszę o wypełnienie i podpisanie Formularza zapotrzebowania na usługę doradztwa i przesłanie go w formie skanu na adresy mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wszelkie informacje dotyczące usługi doradztwa można uzyskać telefonicznie: 17/ 747 68 78 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 
 
 
 

Zespół ekspercki Instytutu Miast i Regionów na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego opracował ekspertyzę pn. „Model funkcjonowania instytucji inżyniera rewitalizacji oraz wskazanie możliwości jego wdrożenia w gminach województwa śląskiego”.

Dokument systematyzuje wiedzę dotyczącą prawidłowego prowadzenia procesu rewitalizacji oraz wskazuje najbardziej efektywne doświadczenia, w tym określa ramy powołania odrębnej jednostki wyspecjalizowanej w prowadzeniu procesów rewitalizacji tj. inżyniera rewitalizacji.

Dodatkowym celem jest przybliżenie gminom idei instytucji inżyniera rewitalizacji i ułatwienie podjęcia decyzji co do wdrożenia takiego rozwiązania organizacyjnego na własne potrzeby.

Ekspertyza powstała w ramach projektu pn. Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia”, który współfinansowany jest ze środków UE z PO PT 2014-2020 w ramach projektu Regiony Rewitalizacji.

Ekspertyza dostępna jest pod linkami:

Link 1

Link 2

Logotypy dotyczą Funduszy Europejskich Pomoc Techniczna,  Rzeczpospolitej Polskiej, Podkarpacia, Unii Europejskich Fundusz Spójności

W ramach Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w latach 2020-2021 Instytut Miast i Regionów na zlecenie Województwa Podkarpackiego przygotował 8 artykułów dotyczących tematyki związanej z rewitalizacją.

 

Poniżej zamieszczamy komplet publikowanych wcześniej artykułów, które w sposób syntetyczny i zrozumiały przedstawiają różne zagadnienia procesu rewitalizacji.

Na mocy nowelizacji prawa ochrony zabytków wprowadzonej ustawą z 22 czerwca 2017r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw Generalny Konserwator Zabytków (GKZ) uzyskał nowe narzędzie do sprawowania spójnej polityki konserwatorskiej w skali kraju.

W ramach koordynowania działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków GKZ może ustalać ogólne kierunki i wytyczne określające sposób ich postępowania, które prowadzą do ujednolicenia praktyki konserwatorskiej w skali kraju na którą wpływ mają nie tylko państwowe służby konserwatorskie, ale również samorządy.

Część wytycznych tj. Wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków z 23 lipca 2021r. w sprawie rewitalizacji zabytkowych rynków oraz Wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków z 2 sierpnia 2019r. w sprawie rewitalizacji przestrzeni rynkowych oraz zieleni bezpośrednio dotyczy działań jednostek samorządu terytorialnego. Czytaj dalej…

Logotypy dotyczą Funduszy Europejskich Pomoc Techniczna,  Rzeczpospolitej Polskiej, Podkarpacia, Unii Europejskich Fundusz Spójności

Praktyczne aspekty przygotowania i uchwalenia gminnego programu rewitalizacji – przejście z LPR na GPR

Proces rewitalizacji prowadziło wiele gmin jeszcze przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (u.o.r.)[1] w oparciu o wieloletnie programy, nazywane najczęściej lokalnymi programami rewitalizacji (LPR). Podstawą do uchwalania tego typu programów był art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o  samorządzie gminnym[2], który przyznaje radzie gminy kompetencję do uchwalania programów gospodarczych. Część tych programów była aktualna w chwili wejścia w życie u.o.r., w związku z tym ustawodawca dopuścił stosowanie takich programów do końca 2023  r. Znaczna część gmin zdecydowała się więc prowadzić proces rewitalizacji w tym okresie w oparciu o LPR. Perspektywa obowiązywania tych uproszczonych programów kończy się z mocy art. 52 ust. 1 u.o.r. z dniem 31 grudnia 2023 r. Po tej dacie będzie można uchwalać i stosować wyłącznie gminne programy rewitalizacji (GPR), o których mówi rozdział 4 u.o.r. Czytaj dalej…

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego