Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna Flaga RP Podkarpackie Unia Europejskia Fundusz Spójności

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 83.2105.19.pdf)Uchwała Nr 83/2105/19 z WP422 kB
Pobierz plik (Uchwała wpis do wykazu krosno.pdf)Uchwała Nr 95/2266/19 z WP1187 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 228-4516-20.pdf)Uchwała Nr 228/4516/20 z WP414 kB
Pobierz plik (Uchwała w sprawie wpisu do wykazu Baranów i Przemyśł.pdf)Uchwała Nr 107/2542/19 z WP427 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133-3065-20 z dnia 18 marca 2020 r..pdf)Uchwała Nr 133/3065/20 z WP2523 kB
Pobierz plik (Uchwała z zał_.pdf)Uchwała Nr 215/4326/20 z WP452 kB
Pobierz plik (231-4618-20.pdf)Uchwała Nr 231/4618/20 z WP408 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 257-5118-21.pdf)Uchwała nr 257/5118/21 Z WP470 kB
Pobierz plik (Uchwała 325.pdf)Uchwała Nr 325/685/17 Z WP242 kB
Pobierz plik (Uchwała 327.pdf)Uchwała Nr 327/6984/17 Z WP123 kB
Pobierz plik (Uchwała 328.pdf)Uchwała Nr 328/7034/17 Z WP247 kB
Pobierz plik (uchwała 05.09.2017.pdf)Uchwała Nr 337/7211/17 Z WP256 kB
Pobierz plik (uchwała.pdf)Uchwała Nr 338/7266/17 Z WP236 kB
Pobierz plik (Uchwała.pdf)Uchwała Nr 340/7326/17 Z WP235 kB
Pobierz plik (uchwała 350.pdf)Uchwała Nr 350/7445/17 Z WP232 kB
Pobierz plik (uchwała71117.pdf)Uchwała Nr 362/7651/17 Z WP213 kB
Pobierz plik (uchwała141117.pdf)Uchwała Nr 364/7680/17 Z WP257 kB
Pobierz plik (uchwał.pdf)Uchwała Nr 381/7979/17 Z WP277 kB
Pobierz plik (uchwała_391.pdf)Uchwała Nr 391/8167/18 Z WP335 kB
Pobierz plik (uchwała397.pdf)Uchwała Nr 397/8139/18 Z WP1054 kB
Pobierz plik (uchwała401.pdf)Uchwała Nr 401/8417/18 Z WP607 kB
Pobierz plik (uchwała_410.pdf)Uchwała Nr 410/8571/18 Z WP681 kB
Pobierz plik (uchwała413.pdf)Uchwała Nr 413/8630/18 Z WP638 kB
Pobierz plik (uchwała420.pdf)Uchwała Nr 420/8762/18 Z WP1165 kB
Pobierz plik (uchwała422.pdf)Uchwała Nr 422/8800/18 Z WP700 kB
Pobierz plik (uchwała 430.pdf)Uchwała Nr 430/8938/18 Z WP409 kB
Pobierz plik (uchwała nr 433901418.pdf)Uchwała Nr 433/9014/18 Z WP1271 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434.pdf)Uchwała Nr 434/9052/18 Z WP1126 kB
Pobierz plik (uchwała444.pdf)Uchwała Nr 444/9316/18 Z WP561 kB
Pobierz plik (uchwała448.pdf)Uchwała Nr 448/9377/18 Z WP498 kB
Pobierz plik (uchwala-454-2018.pdf)Uchwała Nr 454/9481/18 Z WP539 kB
Pobierz plik (uchwala-456-18.pdf)Uchwała Nr 456/9519/18 Z WP503 kB
Pobierz plik (uchwała457.pdf)Uchwała Nr 457/9557/18 Z WP722 kB
Pobierz plik (uchwała460.pdf)Uchwała Nr 460/9645/18 Z WP692 kB
Pobierz plik (uchwała464.pdf)Uchwała Nr 464/9692/18 Z WP644 kB
Pobierz plik (Uchwała465.pdf)Uchwała Nr 465/9714/18 Z WP 818 kB
Pobierz plik (uchwała468.pdf)Uchwała Nr 468/9927/18 Z WP666 kB
Pobierz plik (Uchwała469.pdf)Uchwała Nr 469/9969/18 Z WP1105 kB
Pobierz plik (Uchwała471.pdf)Uchwała Nr 471/10003/18 Z WP772 kB
Pobierz plik (uchwała3_42.pdf)Uchwała Nr 3/42/18 Z WP763 kB
Pobierz plik (Uchwała4114219.pdf)Uchwała Nr 46/1142/19 Z WP2206 kB
Pobierz plik (Uchwala-nr-64-1637-19.pdf)Uchwała Nr 64/1637/19 z WP2397 kB
Pobierz plik (Uchwała NR 352-7001-22 Z WP.pdf)Uchwała NR 352/7001/22 Z WP53 kB
Pobierz plik (Załacznik WYKAZ PROGRAMÓW- stan na 12.01.2022 r.pdf)Załacznik WYKAZ PROGRAMÓW- stan na 12.01.2022 r504 kB

Logo nowe02

W związku z monitorowaniem rewitalizacji w województwie podkarpackim w najbliższym czasie zostanie skierowana korespondencja do gmin, które uzyskały wpis do Wykazu programów rewitalizacji województwa podkarpackiego.

Logo nowe02

W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju powstał raport "REWITALIZACJA W POLSCE - pierwsze obserwacje wnioski", w którym przedstawiono pierwsze analizy i oceny systemu wspierania rewitalizacji w Polsce opartego na zasadach wynikających z krajowych dokumentów strategicznych oraz ustawy o rewitalizacji.

Logo nowe02

Samorząd Województwa Podkarpackiego w okresie 23 grudnia 2015 r. – 31 października 2018 r. na podstawie umowy z Ministrem Inwestycji i Rozwoju realizował projekt w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji.

Logo nowe03
Uprzejmie przypominamy, iż gminy zobowiązane są do złożenia niezwłocznie po podpisaniu Umowy o przyznanie dotacji, sprawozdania końcowego z realizacji projektu w ramach Konkursu dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji – III edycja” (§ 7 ust. 1 umowy). Jednocześnie, należy pamiętać o konieczności zweryfikowania i zatwierdzenia przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdania wraz z zestawieniem dokumentów księgowych co zostanie potwierdzone protokołem z kontroli biegłego rewidenta zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 4 do Umowy. Ww. protokół należy dostarczyć wraz ze sprawozdaniem końcowym do tut. Urzędu. 
 
Nadmieniamy, iż brak złożenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu skutkować będzie niewykonaniem projektu w zakresie i na zasadach określonych 
w Umowie, a tym samym brakiem możliwości wypłaty dotacji dla gminy w Konkursie dotacji.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego