Otwórz/zamknij mapę strony

Nagroda honorowa Marszałka Województwa Podkarpackiego „Mecenas Kultury Podkarpackiej” przyznana w 2021 roku

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 284/5612/21 z dnia 1 czerwca 2021 r. przyznał po raz pierwszy nagrody honorowe „Mecenas Kultury Podkarpackiej” za wsparcie finansowe instytucji kultury w zakresie realizacji przedsięwzięć kulturalnych i promocję polskiej i regionalnej kultury w kraju i za granicą.

Otrzymali je:

 1. BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.
 2. Van Pur Spółka Akcyjna
 3. ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Laureaci tytułu Mecenas Kultury Podkarpackiej otrzymają statuetkę i list gratulacyjny. Gala nagród odbędzie się w ostatniej dekadzie czerwca br.

Uchwała Nr 284/5612/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 1 czerwca 2021 r.


Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXII/532/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 15 lutego 2021 r.

Regulamin nagrody honorowej Marszałka Województwa Podkarpackiego „Mecenas Kultury Podkarpackiej”

§ 1

 1. Nagroda honorowa Marszałka Województwa Podkarpackiego „Mecenas Kultury Podkarpackiej”, zwana dalej nagrodą „Mecenas Kultury Podkarpackiej”, przyznawana jest osobom fizycznym, przedsiębiorcom, instytucjom i innym podmiotom za wsparcie instytucji  kultury, indywidualnej lub zbiorowej twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury i ochronę dziedzictwa narodowego, promocję polskiej i regionalnej kultury w kraju i za granicą.
 2. Nagrodę „Mecenas Kultury Podkarpackiej” stanowi statuetka i list gratulacyjny. 
 3. Laureatów nagrody ustala Zarząd Województwa Podkarpackiego, zwany dalej „Zarządem”.

§ 2

 1. Nagroda „Mecenas Kultury Podkarpackiej” może być przyznana z własnej inicjatywy Marszałka lub Zarządu.
 2. Nagroda może być przyznana także na wniosek uprawnionych przedstawicieli, tj.: 

1) instytucji kultury,
2) szkół artystycznych,
3) związków twórczych,
4) organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie kultury,
5) organów administracji rządowej lub samorządowej,
6) twórców indywidulanych oraz zespołów artystycznych działających na terenie województwa podkarpackiego.

 § 3

 1. Wnioski o przyznanie nagrody „Mecenas Kultury Podkarpackiej” należy składać na formularzu załączonym do niniejszego Regulaminu w terminie wyznaczonym w danym roku w ogłoszeniu o naborze wniosków na przyznanie nagród w dziedzinie kultury pn. „Mecenas Kultury Podkarpackiej”, opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
 2. Wnioski należy składać w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie na adres korespondencyjny: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Wniosek o nagrodę - Mecenas Kultury Podkarpackiej”.
 3. Wnioski w wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze terminie można składać również osobiście w Kancelarii Ogólnej mieszczącej się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wniosek o nagrodę - Mecenas Kultury Podkarpackiej”.
 4. O terminowym złożeniu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego. 
 5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.

§ 4 

 1. Złożone wnioski o nagrodę podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. 
 2. Oceny formalnej wniosków dokonuje Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
 3. Wniosek podlega wykluczeniu z powodu braków formalnych, gdy: 

1) złożony jest po wyznaczonym w ogłoszeniu terminie;
2) złożony jest na niewłaściwym formularzu (np. samowolnie zmienionym),
3) nie są wypełnione wszystkie części formularza;
4) złożony jest przez nieuprawniony podmiot; 
5) nie zawiera wymaganych czytelnych i pełnych danych o kandydacie lub wnioskodawcy.

§ 5

 1. Oceny merytorycznej wniosków o nagrody dokonuje Komisja powołana przez Zarząd odrębną uchwałą.
 2. Komisja wykonuje zadania zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Regulaminem pracy.

§ 6

 1. Wręczenie nagród „Mecenas Kultury Podkarpackiej” odbywa się podczas dorocznej Gali nagród z udziałem Marszałka Województwa Podkarpackiego. 
 2. Sprawy organizacyjne związane z przyznawaniem nagród prowadzi Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

 FORMULARZ WNIOSKU O NAGRODĘ "MECENAS KULTURY PODKARPACKIEJ" POBIERZ W DOCX

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego