Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

1512289-radaPrzedstawiciele pracodawców, związków zawodowych, strony samorządowej oraz rządowej odebrali dziś z rąk marszałka Władysława Ortyla akty powołania do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. To nowe ciało opiniodawczo-doradcze, które zastąpiło dotychczas działającą Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego.

Marszałek rozpoczynając posiedzenie powiedział:

- „To co dzisiaj rozpoczynamy jest nową formą dialogu. Myślę, że ten proces będzie służył dobrze rozwojowi województwa podkarpackiego. Chciałbym, aby ten dialog był realny, prawdziwy, aby był otwarty, żebyśmy te najważniejsze problemy w regionie mogli rozwiązywać pozytywnie i z efektem dla naszego województwa i całego kraju. -

Oprócz stron: samorządowej, związkowej i pracodawców w pracach Rady Dialogu Społecznego będą uczestniczyć przedstawiciele wojewody (strona rządowa), a do udziału
w posiedzeniach mogą być zapraszani reprezentanci powiatów i gmin.

W skład Prezydium Rady weszli przedstawiciele: Władysław Ortyl (strona samorządowa), Ewa Leniart (strona rządowa), Roman Jakim, Lesław Cupryś i Stanisław Kłak (organizacje związkowe), Stanisław Olejarka, Tadeusz Gorgosz, Artur Rozmus i Grzegorz Wrona (organizacje pracodawców). Przewodniczącym Rady został marszałek Władysław Ortyl. W kolejnych latach stanowisko przewodniczącego będzie powierzane stronom - kolejno: związkowej, pracodawców i rządowej.

Podkarpacka Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (WRDS) została powołana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Zarządzeniem Nr 92/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku. Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa. Obsługę prac WRDS na Podkarpaciu zapewnia Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

11 września 2015 r. weszła w życie ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), która zastąpiła dotychczasową ustawę z 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych
i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Dotychczasowa Komisja Trójstronna na szczeblu centralnym została zastąpiona przez Radę Dialogu Społecznego, natomiast Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego zastąpiły dotychczas działające Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego (WKDS).

Do kompetencji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego będzie należało między innymi: wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców, opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów, rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych oraz rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami.

 
Tekst: Daniel Kozik

Biuro Prasowe

 

Fot. M. Mielniczuk

Biuro Prasowe

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego