Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

160920 DuDA

Po roku funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego widać, jak wielkie było zapotrzebowanie na dialog społeczny, na dialog instytucjonalny. Uważamy, że Rada Dialogu Społecznego jest bardzo reprezentatywnym organem, nie wyobrażam sobie, żeby rządzący mieli pomijać opinię rady w dialogu instytucjonalnym reprezentatywnym. Bo w skład rady wchodzą grupy i pracodawców i związków zawodowych, samorząd i strona rządowa – powiedział podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Piotr Duda - Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Przewodniczący „Solidarności” gościł w Rzeszowie i wraz z marszałkiem Władysławem Ortylem  wziął udział w posiedzeniu Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.  

 

 

Kończy się moja kadencja jako przewodniczącego rady, 24 października przekazuję przewodniczenie radzie pracodawcom. To dzisiejsze spotkanie - na zaproszenie WRDS na Podkarpaciu -  jest bardzo ważne. Byłem w wielu WRDS-ach a problemy są w wielu miejscach kraju podobne, na przykład w dziedzinie służby zdrowia. Ważne jest to, że rada z poziomu kraju ma kontakt z wojewódzkimi radami. Jest bardzo ważne, aby prowadzić dialog społeczny, często jest on trudny, ale w konsekwencji przynosi on wymierne efekty - mówił podczas konferencji prasowej przewodniczący Piotr Duda. - Przykładem takich efektów jest porozumienie na rzecz rozwoju województwa śląskiego przygotowane przez tamtejszą radę dialogu społecznego, którego podpisania byłem świadkiem.

Dialog społeczny jest niezwykle ważnym elementem rozwoju społecznego i gospodarczego. Bez niego trudno sobie wyobrazić dobre działania w  tym zakresie. Budujemy infrastrukturę, wprowadzamy procesy innowacyjne, ale także uważamy, że bardzo ważnym elementem jest udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, w konsultowaniu  spraw i rzeczy, które go dotyczą. Bardzo dziękujemy panu przewodniczącemu za obecność na dzisiejszym posiedzeniu. Była to okazja do dyskusji, interesują nas doświadczenia z innych WRDS, będziemy analizowali  na ile trzeba zmieniać naszą strategię rozwoju województwa w odniesieniu do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju - mówił podczas spotkania z dziennikarzami marszałek Władysław Ortyl. - Dzisiejsze posiedzenie WRDS przyjęło stanowisko w sprawie emerytur pomostowych, także będziemy powoływali zespół do spraw analizy zróżnicowań płacowych w ochronie zdrowia, omówiliśmy również bieżące sprawy związane z procesami restrukturyzacyjnymi  w służbie  zdrowia w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem procesu łączenia szpitali. Przedstawiliśmy także informację na wniosek pracodawców na temat naborów i środków dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział podczas konferencji marszałek Władysław Ortyl.  

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego. Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa. O utworzeniu WRDS postanawia Marszałek Województwa na wniosek organizacji pracodawców oraz organizacji pracowników. W skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wchodzą marszałek województwa, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców i wojewoda.

Do kompetencji  WRDS należy między innymi wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa, opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa, rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego, przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych oraz  rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych, powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Rada Dialogu Społecznego została powołana przez Prezydenta RP w październiku 2015 r. Stanowi ona forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym. W regionach działają Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego.

 

  

Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Foto Daniel Kozik
Video Michał Mielniczuk
Biuro prasowe UMWP

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego