Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

161221 wrdsPo raz ostatni w tym roku odbyło się posiedzenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Najwięcej czasu na spotkaniu poświęcono sytuacji pracowników PKS Krosno oraz przyjęto harmonogram działań mających na celu wsparcie załogi.

Na posiedzeniu przedstawiono także nowego przewodniczącego Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, którym został Roman Jakim – wskazany przez stronę pracowników. Funkcję zacznie pełnić po 29 grudnia 2016 r.

Podczas posiedzenia 20 grudnia Rada zapoznała się z bieżącymi informacjami nt. budowy drogi  S19 w Województwie Podkarpackim. Omówiona została także dotychczasowa działalność 

Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego.  Zaktualizowano również skład Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych oraz ustalono ramowy harmonogram prac WRDS na 2017 rok.

Tematem, któremu poświęcono najwięcej uwagi było przedstawienie postulatów Społecznego Komitetu Pomocy Pracownikom PKS Krosno. Poprzedziła je dyskusja nt. aktualnej sytuacji pracowników tego przedsiębiorstwa. Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich zaangażowanych stron, m.in.: starosta krośnieński Jan Juszczak, radni powiatu krośnieńskiego: Kazimierz Krężałek, Teresa Sirko i Stanisław Józefczyk. Obecny był także wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” Ziemi Krośnieńskiej - Wojciech Jarząb, a także doradcy zaproszeni przez przewodniczącego WRDS – prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Janusz Fudała  oraz dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Czop.

Przedstawiciele Społecznego Komitetu Pomocy Pracownikom PKS Krosno sformułowali trzy postulaty, co do których oczekują pomocy:

- wystąpienie do parlamentarzystów o zmianę ustawy umożliwiającej wypłatę zaległych wynagrodzeń

- udzielenie pomocy prawnej np. złożenie skargi pauliańskiej

-wystąpienie do organów ścigania z postulatem o zajęcie się sprawą przedsiębiorstwa.

W trakcie posiedzenia ustalono, że dla dwóch pierwszych postulatów Komitet otrzyma pomoc prawną od służb wojewody i marszałka.  W Przypadku trzeciego postulatu będzie to również pomoc prawna ukierunkowana  na znalezienia nowych okoliczności, które mogłyby stać się powodem ponownego wystąpienia do organów ścigania w tej sprawie.

Ponadto przewodniczący WRDS – marszałek Władysław Ortyl - zaproponował szereg dodatkowych działań, które mogą być pomocne w rozwiązaniu problemów pracowników PKS Krosno. Wśród nich znalazły się następujące propozycje:

- zorganizowanie spotkania z prezesem PKS Krosno

- robocze spotkania z pracownikami dotyczące pomocy prawnej

- spotkanie z parlamentarzystami podsumowujące aktualny stan prac dot. postulatów Społecznego Komitetu

- spotkanie z szefami klubów i radnymi Sejmiku Województwa Podkarpackiego

- pomoc WUP w zakresie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i oferty pracy dla zwolnionych pracowników PKS Krosno

- działania osłonowe dla zwalnianych pracowników dostępne w ramach RPO WP

- pomoc w zakresie działalności Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- ewentualne zgłoszenie sprawy do PIP

Ponadto, przewodniczący WRDS - marszałek Ortyl zaproponował także, aby na sesji sejmiku w styczniu lub lutym zostało przedstawione sprawozdanie z dotychczasowej realizacji wszystkich postulatów zgłoszonych podczas posiedzenia Rady.

Spotkanie miało charakter rzeczowej, merytorycznej dyskusji. To bardzo ważne, gdyż mogliśmy się lepiej zapoznać z sytuacją pracowników PKS Krosno i podjąć konkretne, wymierne działania, aby im pomóc – powiedział marszałek. 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego