Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

13 lipca br. odbyło się posiedzenie plenarne Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Ze względu na obostrzenia wynikające z panującej epidemii COVID-19, posiedzenie zostało zorganizowane w trybie zdalnym. Na początku obrad powitano nowego członka Rady pana Piotra Kamińskiego reprezentującego stronę pracodawców z ramienia BCC, który zastąpił pana Stanisława Olejarkę wieloletniego członka Podkarpackiej WRDS. Tematem obrad było m.in. przedstawienie informacji nt. pisma Komisji Europejskiej dotyczącego odpowiedzialności instytucji zarządzających i beneficjentów funduszy spójności UE za przestrzeganie zasady niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Na posiedzeniu zostało przyjęte stanowisko w powyższej sprawie, w którym rada oświadczyła, iż przez cały okres funkcjonowania nie dotarły do niej żadne informacje na temat naruszeń zasad horyzontalnych łamiących zasady niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną czy też tożsamość płciową. Kolejnym tematem było omówienie sytuacji w Powiatowych Urzędach Pracy w związku ze zwiększeniem zadań wynikających z obsługi Tarcz Antykryzysowych. Przedmiotowej dyskusji zostanie poświęcone dodatkowe posiedzenie Rady w najbliższym czasie. Odniesiono się również do pisma przewodniczącego krajowej RDS pana Andrzeja Malinowskiego w sprawie przedstawienia oceny dotyczącej funkcjonowania w praktyce rozwiązań zawartych w tzw. Tarczach antykryzysowych oraz debaty dotyczącej realizacji w praktyce neutralności klimatycznej.

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego