Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Pasek logotypów zawierających kolejno: logo Funduszy Europejskich z odniesieniem słownym do Wiedza Edukacja Rozwój, barwy Rzeczpospolitej Polskiej, logo Podkarpackiej przestrzeni otwartej, logo Unii Europejskiej z odniesieniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W dniu 11 stycznia 2022 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 351/6976/22 przyjął Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP). RSI WP jest programem rozwoju stanowiącym uszczegółowienie zapisów Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, w obszarze rozwoju konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz kształcenia kadr na potrzeby rynku pracy. Dokument ten wyznacza kierunki regionalnej polityki prowadzonej przez Samorząd Województwa w perspektywie do 2030 roku w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności regionu. Koncentruje się na wyselekcjonowanych i dopasowanych do regionalnych uwarunkowań priorytetowych obszarach rozwojowych, umożliwiając tym samym osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Umożliwi również potwierdzenie spełnienia kryterium warunkowości podstawowej w zakresie Celu Polityki 1 pn.: Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki promowaniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej.

Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie co do konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko realizacja postanowień Strategii nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko RSI WP.

RSI Podkarpackie

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego