Otwórz/zamknij mapę strony

Zdjęcie Marszałka OrtylaZwykle była to bogata impreza, obfita w serie dyskusji, paneli i spotkań samorządowców z całej Europy. Tym razem z uwagi na pandemię uczestnicy Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast spotkali się w rzeczywistości wirtualnej. Marszałek Władysław Ortyl był dziś moderatorem panelu poświęconemu walce z zanieczyszczeniem powietrza w europejskich miastach i regionach.

 

Podczas dyskusji omówiono działania z zakresu polityki dotyczących czynników zanieczyszczenia atmosferycznego w Europie, ocenę ich wpływu na środowisko oraz koszty finansowe dla władz lokalnych i regionalnych, podatników i przedsiębiorstw. Mają one również na celu wymianę najlepszych praktyk i poznanie sposobów, w jakie UE może pomóc władzom lokalnym i regionalnym.

W dyskusji wzięli udział: Lucie Žáčkova, zastępca kierownika działu w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej, gdzie odpowiada za Polskę, Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, były sekretarzem stanu w Ministerstwie Energetyki (2015-2019), Tjisse Stelpstra, minister regionalny w prowincji Drenthe w Niderlandach i sprawozdawcę opinii w sprawie nowego planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego i koordynatora Grupy EKR w Komisji Środowiska Europejskiego Komitetu Regionów oraz Robert Ciambetti, przewodniczący rady regionu Wenecja Euganejska we Włoszech.

Zanieczyszczenia środowiska nadal jest to paląca kwestia. W ostatnich latach zanieczyszczenie powietrza jest coroczną przyczyną około 400 000 przedwczesnych zgonów w Europie. Rak, udary, problemy z oddychaniem to najczęstsze dolegliwości spowodowane narażeniem na zanieczyszczenie powietrza w otoczeniu. Jednak negatywne skutki nie dotyczą tylko ludzi – zanieczyszczone powietrze wpływa na naturalne ekosystemy i bioróżnorodność, zmniejsza zbiory, niszczy budynki i dziedzictwo kulturowe. Wszystko to ma oczywiście istotne konsekwencje gospodarcze. Według OECD bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące jakości powietrza mogą być uzasadnione wyłącznie względami ekonomicznymi, nawet przy pominięciu dużych korzyści w zakresie unikania umieralności.

Najważniejszą rolę odgrywają władze lokalne i regionalne z uwagi na bezpośrednią relację z poszczególnymi obywatelami. Podam przykład z województwa podkarpackiego w południowo-wschodniej Polsce. Za niecałe dwa miesiące sfinalizujemy projekt o wartości 10 mln zł czyli około 2 mln euro, którego celem jest poprawa jakości powietrza w kilku gminach poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń w tym CO2 i zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł. Projekt obejmuje 449 gospodarstw domowych i polega na wyposażeniu ich w nowoczesne, zero- lub niskoemisyjne źródła energii, takie jak panele słoneczne, kotły na biomasę i pompy ciepła. Jest to tylko jeden z setek tego rodzaju projektów realizowanych w całym kraju. Jednym z celów naszych dzisiejszych warsztatów jest dzielenie się takimi dobrymi praktykami – mówił podczas panelu marszałek Władysław Ortyl.

Uczestnicy dyskusji byli zgodni, że władze lokalne i regionalne są kluczowymi podmiotami w transformacji energetycznej – żadna zmiana nie może nastąpić bez ich zaangażowania, pomoc UE ma kluczowe znaczenie. Musi ona obejmować zarówno zapewnienie platformy wymiany dobrych doświadczeń, jak i wsparcie finansowe dla tych regionów i miast, które mają przed sobą najtrudniejszą drogę.

 

Tekst:Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy UMWP

Zdjęcia: Anna Magda
Biuro prasowe UMWP

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego