Otwórz/zamknij mapę strony

Miniatura artykułuJak samorządy województw są przygotowane do przyszłej perspektywy finansowej, w jaki sposób mogą ze sobą współdziałać w zakresie likwidacji skutków klęsk żywiołowych i czy zastosowanie instrumentów zwrotnych przełoży się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – na te i wiele innych pytań próbowali odpowiedzieć samorządowcy na Konwencie Marszałków Województw RP, który odbył się w Toruniu.

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego na konwencie reprezentował wicemarszałek Piotr Pilch. Udział w konwencie wzięli między innymi: Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pierwszy panel tematyczny był poświęcony temu, na jakim etapie są przygotowania związane z wdrażaniem polityki spójności 2021-2027. Udział w nim wzięli: Waldemar Buda - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Christhoper Todd z Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej Komisji Europejskiej, Gelu Calacean z Dyrekcji Generalnej ds. zatrudnienia spraw społecznych i włączenia społecznego Komisji Europejskiej.

Andrzej Potoczek, prezes Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” mówił na konwencie o idei współdziałania samorządów regionalnych w zakresie likwidacji skutków klęsk żywiołowych, natomiast o wdrożeniu mechanizmu instrumentów zwrotnych w procesie zarządzania rozwojem województwa mówiły: Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Kamila Radziecka, prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju.

Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak mówiła na konwencie:

Wdrożenie trwałych instrumentów finansowania rozwoju województwa jest jednym z celów strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Możliwe jest rozszerzenie skali wykorzystania instrumentów finansowych w szczególności w obszarze wsparcia przedsiębiorczości, ale również potencjału regionalnych i lokalnych instytucji finansowych. Cele te są w znaczącym stopniu realizowane z wykorzystaniem środków unijnych i co ważne podkreślenia - wszystkie środki unijne, które zarządy województw przeznaczają na instrumenty finansowe w ramach programów regionalnych, po ich zamknięciu pozostają dalej w regionach na dalsze finansowanie inwestycji rozwojowych – powiedziała.

Jak zawsze na zakończenie konwentu samorządowcy przyjmują wspólne stanowiska. Tym razem przyjęto dwa, pierwsze z nich jest poświęcone projektowi ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Drugie stanowisko, którego autorem jest województwo podkarpackie jest poświęcone przyznaniu przez Ministerstwo Zdrowia dotacji na realizację zadań statutowych Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w związku z obowiązkiem finansowania wynagrodzeń dla lekarzy specjalizujących się w trybie pozarezydenckim.

W stanowisku, konwent zwraca uwagę na konsekwencje finansowe ponoszone przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy w związku z obowiązkiem finansowania wynagrodzeń dla lekarzy specjalizujących się w trybie pozarezydenckim. W związku z tym konwent wnioskuje o przekazywanie przez Ministerstwo Zdrowia dotacji na realizację zadania statutowego Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w zakresie kształcenia lekarzy specjalizujących się w trybie pozarezydenckim, aby sytuacja tych jednostek nie uległa znacznemu pogorszeniu, a pokrycie różnicy nie stało się obowiązkiem samorządów województw.

Wicemarszałek Piotr Pilch mówi, że opinia przygotowana przez województwo podkarpackie jest związana z koniecznością ochrony Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy:

Dokonana w ubiegłym roku zmiana ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty wprowadziła obligatoryjny obowiązek wypłaty wynagrodzeń również lekarzom odbywającym specjalizację w trybie pozarezydenckim. Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy nie były wcześniej wystarczająco przygotowane na ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z kształceniem lekarzy będące skutkiem regulacji i w związku z tym nie posiadają środków na wynagrodzenia dla tej grupy osób. Stąd właśnie nasza inicjatywa na konwencie związana z koniecznością zapewnienia takiego finansowania – powiedział wicemarszałek.

Tekst: D. Kozik

Biuro Prasowe UMWP

Fot: UMWK-P

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego